A R C H I T E K T I

Firma A+R System s.r.o. byla založena architekty a inženýry s dlouholetými odbornými zkušenostmi v oblasti projektové, stavebně-investiční a územně-správní. V současné době firma završila dvacet let úspěšné praxe v uvedených činnostech.

Projekční kancelář poskytuje komplexní služby při přípravě územně plánovacích podkladů, územně plánovacích dokladů a projektů vlastních staveb. Vedle architektonické skupiny pracují ve firmě specialisté na inženýrskou činnost, schopní koordinovat projektanty při přípravě ÚPD a ÚPP, a organizaci projektové a technické přípravy staveb. Kancelář jako generální projektant zajišťuje všechny činnosti od všech fází ÚPP a ÚPD, včetně účasti na projednání, u staveb všechny činnosti od studie až po realizační dokumentaci.

Pro zákazníky firma zajišťuje kompletní služby v těchto oblastech :
  • zpracování všech stupňů ÚPP a ÚPD
  • zpracování regulačních plánů měst a městských částí
  • studie využití pozemků a posuzování návratnosti investic
  • zpracování předprojektové přípravy
  • inženýrská činnost při územním řízení
  • zpracování projektové dokumentace staveb
  • projednání a zajištění stavebního povolení
  • konkursní řízení pro výběr dodavatele
  • stavební a autorský dozor při realizaci staveb
 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.