A + R   S Y S T E M   s.r.o.

Ve firmě v současné době působí 12 kmenových zaměstnanců. V případě potřeby je firma schopna formou sdružení s osvědčenými partnerskými subjekty několikanásobně zvýšit svoji kapacitu.
Ing. arch. Pavel Obermann - jednatel
Ing. arch. Petr Dufek - jednatel
Ing. arch. Milan Hrůza 
Ing. Milan Černý 
Ing. Aleš Volf 
Ing. arch. Roman Truneček 
Ing. arch. Štěpán Landa 
Ing. arch. Zdeněk Baran 
Ing. arch. Jakub Veselý 
Ing. Lukáš Fídler 
Martina Broučková 
Iva Pilcová - asistentka

Kontaktní adresa

A + R SYSTEM s.r.o - Dělnická 30, 170 00 PRAHA 7, tel. 00420 266 712 284 - 6
mail@ar-system.cz, http://www.ar-system.cz
 
 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.