RIVERGARDENS

DSP 11/2010

Popis projektu

Území Rohanského ostrova se po přijetí změny územního plánu Hlavního města Prahy na sklonku roku 2004, a následném vybudování rozsáhlých protipovodňových opatření, stalo plnohodnotným stavebním pozemkem. Investorská skupina Real Estate Karlín Group uspořádala k této lokalitě mezinárodní urbanistický a architektonický workshop RIVER GARDENS, který měl za úkol najít nejvhodnější způsob zástavby pro dané území. Budoucí rozvoj tohoto území přinese rozsáhlé obytné soubory, kvalitní administrativní a multifunkční objekty a zároveň zvýší atraktivitu navazujících pozemků, převážně ve vlastnictví Hlavního města Prahy, směrem na východ. Rozvojové území o celkové rozloze téměř 8 ha je vymezeno břehem Vltavy v severní části, bytovým projektem River Diamond na západě, komunikací Rohanské nábřeží v jižní části a ulicí Šaldovou na východě. Společně s REAL ESTATE KARLÍN GROUP se procesu účastnila i společnost ČSAD Praha Holding, a.s., vlastník části pozemků v řešeném území. Před oficiálním zahájením věnovali vyhlašovatelé společně s kanceláří D&K mimořádnou pozornost především přípravě podrobného zadání workshopu. To v různých ohledech účastníky limitovalo, nicméně zároveň mělo zajistit, že návrhy budou při splnění všech podmínek odpovídat územně plánovacím podkladům, technickým normám a především představám investorů ohledně vysokého standardu plánované zástavby. Na přípravě zadání spolupracovala s organizátory i projekční kancelář A+R SYSTEM s.r.o.. Naše společnost se dále stala na dobu téměř 4 let koordinátorem celé akce s výsledkem nabytí právních mocí pro celkem šest dokumentací DUR. Společně se společností PUDIS a.s. Se účastnila i projektové fáze DSP a realizace vybraných částí areálu. Samotný workshop RIVERGARDENS proběhl ve dvou kolech. První se soustředilo na hmotové řešení objektů, propojení různých funkcí a celkově na širší urbanistické vztahy celého území, včetně dopravního řešení a krajinářského návrhu venkovních ploch. Mezinárodní porota pak v prvním kole vybrala z dvanácti řešení urbanistický návrh rakouského ateliéru Baumschlager Eberle Ziviltechniker, a to především na základě zdařilého ztvárnění blokové struktury v dialogu s původní zástavbou starého Karlína a originálního návrhu centrálního pásu zeleně v sekvenci na sebe navazujících dvorů o různých prostorových kvalitách. Návrh plně odpovídal i funkčnímu využití území dle platného územního plánu ve smyslu umístění bloků kancelářských budov podél ulice Rohanské nábřeží vytvářejících přirozenou bariéru proti hluku pro kvalitní obytné budovy umístěné dále v území a orientované převážně směrem k zeleným plochám veřejného parku podél řeky Vltavy, respektive do nově vytvořeného pásu zeleně procházejícího skrz celou lokalitu ve východně západním směru. Reference: http://www.e-architekt.cz/index.php?KatId=7&Pid=1764

Rohanské nábřeží, Praha 8 Karlín

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.