DŮM NA PROSECKÉ VYHLÍDCE

REALIZACE 07/2010

Popis projektu

Novostavba se nachází na parcele, jež vznikla překryvem prvorepublikové regulace a pozdějšího urbanistického založení sídliště Prosek. Trojúhelníkový pozemek je vymezen rodinnými domy v ulici Na Samotě, ze severní strany budovou a hřištěm gymnázia, z východu parkově upravenou plochou, jež přiléhá k nově dokončené kompaktní bytové zástavbě. Realizovaný objekt tuto strukturu doplňuje a tvoří přechod k původnímu vilovému charakteru území. Dům má jedno podzemní, tři nadzemní a čtvrté ustupující podlaží. Obsahuje celkem osm bytů velikostní kategorie 4+1. V jejich dispozičním řešení je jasně oddělena denní a klidová zóna, což se projevuje i v prostorovém a barevném ztvárnění objektu. V jižní hmotě, formované volnou křivkou, se nacházejí velkorysé obytné prostory. Její fasádu člení horizontální pásy předsazených říms a linka slunolamu, oživuje ji šachovnicové prostřídání balkonů. Severní, uzavřenější křídlo na obdélném půdorysu obsahuje ložnice. Na jeho osu je orientován také domovní vstup a vertikální komunikace. Polozapuštěný suteren tvoří podnož celého domu. Nachází se v něm garáž pro 16 vozů, sklepy a technologické zázemí. Dané výškové osazení umožňuje přímé provětrání a zároveň odcloňuje terasy přízemních bytů od veřejné komunikace. Garážová rampa je napojena do ulice Na Samotě.

Ulice Na Samotě, Praha 9

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.