KOMERČNÍ CENTRUM VYPICH - KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

REALIZACE 11/2009

Popis projektu

Stavba je situována v prostoru jihozápadního kvadrantu křižovatky ulice Bělohorské s ulicí Kukulovou v MČ Praha 6. Od křižovatky sahá pás řešeného území západním směrem podél Bělohorské až ke stávající obytné zástavbě při ulici Bolívarově. Předmětem návrhu byly dva samostatné objekty. Západní objekt (A) o rozměrech zhruba 110 x 45 metrů slouží pro obchodní provozy umístěné do dvou nadzemních podlaží. Obě podlaží jsou propojena pojízdnými chodníky. Vzhledem ke své velikosti je objekt členěn na dvě samostatné hmoty, přičemž prostorově zvýrazněná je vstupní část s obchodní pasáží. Východní administrativní budova (B) je navržena jako konstrukční trojtrakt ve tvaru L, který z jedné strany vymezuje prostor nádvoří s parkovištěm a z druhé strany vytváří čelo celého komplexu směrem ke křižovatce Vypichu, kde jsou umístěny nové parkové plochy. Pro návštěvníky je komerční centrum přístupné z ulice Bělohorské. Mezi oběma objekty je situován hlavní vjezd a výjezd na parkovací plochy situované v jižní části pozemku. V prostoru nové křižovatky na ul. Bělohorské jsou umístěny nové stanice MHD (tramvaj, bus).

Ulice Bělohorská, Praha 6 Dejvice

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.