STUDIE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU "OSVĚTA"

Studie 06/2009

Popis projektu

Navrhovaná stavba je umístěna v uliční čáře ulice Jana Masaryka v zahradě stávající „Vily Osvěta“, která se nachází v její jižní části nad hranou vinohradského svahu, který se svažuje do Nuslí, nad jižním ústím vinohradských železničních tunelů. „Vila Osvěta“ je součástí pásu původní luxusní vilové zástavby konce 19. století, která zde vytvořila rozvolněný okraj jinak blokové zástavby Královských Vinohrad. V začátku 20. století byla ulice Jana Masaryka doplněna druhotnou zástavbou budovanou v uliční čáře, na níž navrhovaný dům navazuje. Původní vily se dostaly do 2. plánu zástavby. Koncem 20. století byla zahuštěna i zástavba v hloubce parcelace viladomy budovanými na hraně vinohradského návrší. Vila Osvěta se zahradou, v níž je umístěna navrhovaná budova, leží v území Památkové zóny Praha 2 - Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Spadá do ochranného pásma Pražské památkové rezervace. Pohledově se však v panoramatu hrany vinohradského návrší neuplatňuje. V jižních pohledech přes Nuselské údolí se nachází v členité struktuře jednotlivých staveb ve vysoké zeleni mezi areálem Zvonařka na západním okraji a novými viladomy Orlová a další vyšší blokovou zástavbou při ul. Americké a Koperníkově na východě směrem ke Gröbovce. Nově navrhovaná administrativní budova navazuje na zástavbu podél ulice Jana Masaryka. Svým hmotovým řešením a umístěním na pozemku respektuje okolní zástavbu, včetně „Vily Osvěty“. Především z důvodu dodržení odstupových vzdáleností k okolním obytným objektům. Objekt je v přímám kontaktu se zahradou a vzrostlými stromy a je sevřen okolní zástavbou což mu dodává jistou malebnost a tajemnost. Z hlediska interiérové pohody má dobrou orientaci ke světovým stranám. Komfort užívání je zvětšen o možnost využití zahrady a teras ve dvou úrovních objektu. Novostavba administrativní budovy se výrazně neprojevuje v panoramatu této části Vinohrad, je zastíněná stávající výstavbou na hraně vinohradského svahu.

Ulice Jana Masaryka 22, 120 00 Praha 2

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.