NOVOSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ NA POMEZÍ

DÚR 03/2007, DSP N1-N4 02/2009

Popis projektu

Lokalita byla určena pro bytovou výstavbu už minulým územním plánem. V osmdesátých letech byl zpracován projekt na zástavbu lokality panelovými bytovými domy o výšce 5 - 10 nadzemních podlaží. Tato koncepce byla v roce 1984 potvrzena vydaným územním rozhodnutím. Bude vytvořen nový nástupní klidový předprostor nové radnice se společným vstupem do obou budov. Přístavba bude řešena „v druhém plánu“. Tímto řešením bude zachováno dominantní působení stávající budovy při ulici Karlštejnské a nový přístavba ji bude hmotově pouze doplňovat. Bude zachováno stávající parkoviště v západní části lokality. Parkování bude doplněno podélnými stáními u ulice Riegrovy s vjezdem na pětimístné VIP parkoviště. Přístavba je navržena tak, aby byla v maximální míře šetřena stávající vzrostlá zeleň. Prostor zahrady bude revitalizován, prostorově a provozně bude propojen se zelení a rekreačními prostory stávajícího stadionu severně od řešeného území.

Praha 5, Na Pomezí

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.