BYTOVÝ DŮM STAROCHODOVSKÁ

REALIZACE 2008

Popis projektu

Urbanistické řešení doplňuje uliční frontu ulice Starochodovské. Na hlavní hmotu navržené budovy navazují dvě východní křídla, vymezující vnitřní klidový prostor, do něhož jsou orientovány ložnicové části jednotlivých bytových jednotek.Budova je rozdělena na dvě sekce se samostatnými vchody z ulice Starochodovské. Ze zvýšeného přízemí s domovní halou je přístup do chodby domu se vstupy do jednotlivých bytů a do schodišťového jádra s výtahem, umístěným ve vnitřní rohové části dispozice, které propojuje jednotlivá podlaží budovy. Navržený dům představuje příklad dostavby zbytkového území, proluky v zástavbě vzniklé překryvem několika urbanistických koncepcí, uplatněných v řešeném území v průběhu minulého století. Původně rostlá vesnická zástavba byla doplněna vilovou zástavbou , založenou v pravidelném blokovém rastru,který vznikl na základě prvorepublikového regulačního plánu. Na pozemku je navržen nízkopodlažní schodišťový dům, z části umístěný na zvýšené podnoži, tvořené polozapuštěným suterénem. Suterén využívá svažitosti terénu směrem k severu, takže v místě vjezdu vystupuje nad terén, což umožňuje minimalizovat délku vjezdové rampy. Předsazená podnož vymezuje předzahrádky, oddělené od chodníku podél ulice Starochodovské neprůhledným plotem, zajišťujícím intimitu jejich prostředí a zabraňujícím vizuálnímu kontaktu okolojdoucích s přízemním podlažím. Použití oplocených předzahrádek zároveň zapojuje navrhovaný objekt do charakteru okolní zástavby. Vlastní architektonické řešení navrhované stavby bylo výrazně ovlivněno plněním požadavků uvedených ve výrokové části územního rozhodnutí.

Ulice Starochodovská, Praha 11

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.