DOSTAVBA RADNICE- MĚSTO ČERNOŠICE

STUDIE 11/2007

Popis projektu

Studie slouží ke stanovení prostorového a funkčního rámce možného stavebního využití přiléhající plochy pro přístavbu ke stávající budově, která by měla být zrekonstruována do podoby radnice města Černošice. Cílem studie je návrh ideového architektonicko-objemového řešení přístavby a stavebních úprav stávajícího objektu v nezbytném rozsahu. Stavební úpravy rozšíří provozní možnosti budovy radnice o prostory pro styk s veřejností, reprezentační prostory a jejich provozní zázemí. Jedná se o lokalitu, která tvoří v současné době zahradu bytového domu při ulici Karlštejnské. V jeho západní části je vybudováno nové parkoviště. Na severu je lokalita vymezena tokem Švarcavy, za ním na ní navazuje areál zimního stadionu. Při východní straně pozemku prochází ulice Riegrova, která spojuje nový areál s budovou stávající radnice v její severní části. Koncept řešení vychází z následujících zásad: Přístavba nové radnice bude provozně a prostorově propojena se stávající budovou.

Ulice Riegrova, Černošice

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.