REGATA MODŘANY

Dokumentace ke změně územního plánu 10/2007

Popis projektu

Řešené pozemky jsou součástí areálu někdejšího strojírenského podniku Chirana. Ohraničují je ulice Mezi Vodami, místní obslužné komunikace a těleso železniční trati. Studie byla podkladem ke změně územního plánu, jenž i po uzavření průmyslových závodů lokalitě připisoval výrobní funkce. Cílem developera byla změna funkčního využití na všeobecně obytné území, s kódem míry využití G. Stejným procesem prošel i sousední komplex bývalých čokoládoven Modřany. Nový obytný soubor může využít kladů, které oblast nabízí – obsluhy MHD i dostatečného napojení na komunikační síť a technickou infrastrukturu, zázemí místní občanské a obchodní vybavenosti. Po revitalizaci průmyslových areálů pak i příjemného prostředí s blízkostí řeky a břehové zeleně. Navržená výstavba sestává z pěti objektů. Dominantou jsou dva výškové domy o dvaceti nadzemních podlažích, situované při ulici Mezi Vodami. Jsou spojeny společnou dvouúrovňovou podnoží, určenou pro obchod, služby a předškolní zařízení. Kompozici doplňují tři deskové, osmipatrové, čistě bytové budovy. Celková kapacita je vyčíslena na cca 340 bytů vyšších velikostních kategorií a 42 800m2 užitkové plochy v nebytové části. Parkování rezidentů zajišťuje dvoupodlažní podzemní garáž, která svým rozsahem kopíruje vnější obrys objektů. Dvě vjezdové rampy ústí symetricky do obslužných komunikací, jež jsou lemovány odstavnými stáními pro návštěvy, a zákazníky či zaměstnance navržených komerčních prostor. Veřejné prostranství s městským mobiliářem a vodními prvky přiléhá k obchodnímu parteru věžových domů, mezi deskovými domy se nacházejí soukromé předzahrádky. Železniční trať je odcloněna výsadbou izolační zeleně, jejím tělesem prochází nová pěší cesta, která spojuje obytný soubor s rekreační zónou na nábřeží Vltavy.

Ulice Mezi vodami, Praha 12 Modřany

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.