BYTOVÝ DŮM KAMÝK

REALIZACE 11/2006

Popis projektu

Navržená novostavba bytového domu zaujímá zastavěnou plochu bývalé kotelny a navazuje na štít sousedního devítipodlažního obytného domu. Navrhovaný objekt má jedno podzemní a jedenáct nadzemních podlaží. Hlavní hmota budovy výškově odpovídá sousednímu domu, nad ní jsou navržena dvě ustoupená podlaží. Podnož objektu tvoří suterén, přízemí a první patro, které slouží především pro garážování vozidel. Dále je zde vstupní hala a společné prostory určené pro domovní vybavení. Zbylé plochy jsou využity pro úložné komory (sklípky) pro obyvatele domu. Součástí garáží je i zachovávaná stávající výměníková stanice. Ve druhém až osmém patře jsou navrženy malometrážní byty, kategorie 1+kk a 2+kk. Poslední dvě patra jsou určena pro větší mezonetové byty kategorie 3+kk se střešními terasami. Objekt navazuje na založenou uliční frontu ulice U Kamýku a vytváří její čelo orientované do prostoru křižovatky s ulicí Lhoteckou - Mariánskou. Možnosti dostavby jsou dány jak v půdorysném rozsahu zastavěnou plochou původního objektu tak ve vertikálním směru výškou sousedního objektu o hladinou sousední zástavby. Tvar hlavní hmoty objektu a její orientace jsou ovlivněny také požadavky na osvětlení a oslunění obytných podlaží nově navrhovaného domu.

Ulice Zárubova, Kamýk - Praha 12 - Lhotka

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.