MALOMETRÁŽNÍ A SOCIÁLNÍ BYTY ĎÁBLICE

REALIZACE 04/2005

Popis projektu

Realizovaný objekt malometrážních bytů svým měřítkem a založením navazuje jak na historickou zástavbu obce - evokuje hmotu dvorcového statku v severní části jádra obce, tak na dnes již dokončenou sousední výstavbu řadových rodinných domků, na něž přímo navazuje. S předpokládaným areálem zařízení Vysoké školy umělecko-průmyslové a s budovami budoucího náměstí bude výškově i hmotově korespondovat. Stavba tvoří na západ otevřený poloblok, který má střední křídlo umístěné podél prodloužené ulice Osinalické, jižní křídlo rovnoběžně s řadovými rodinnými domky podél ulice Brigádnické a severní křídlo podél ulice u dopravního hřiště. V rohových partiích jsou umístěny vstupy do budovy. V jižní části je vstup bezbariérový, v severní části bariérový. Budova využívá tvaru terénu, který tvoří mírný severní svah, takže suterén budovy je v úrovni ulice podél dopravního hřiště. Z této ulice je řešen vjezd do podzemního parkingu a vstupy do nebytových prostorů (ordinací) umístěných pod severním křídlem budovy. Funkční náplň odpovídá schválenému Územnímu plánu hl. m. Prahy. Jedná se o sociální bydlení pro mladé rodiny a pro starší generaci, včetně bydlení pro invalidy, doplněné zdravotnickým zařízením v podnoži objektu. Objekt je řešen jako pavlačový s dvěma vertikálními komunikačními jádry umístěnými v nárožních částech objektu. Podél pavlačí v jednotlivých křídlech jsou lineárně řazeny bytové jednotky, orientované vždy na osluněnou část budovy. Obytné osluněné fasády jsou členěny v pravidelném rastru okenních otvorů. V prvním nadzemním podlaží francouzská okna umožňují přímé propojení interiéru s exteriérem venkovní terasy, která se tak stává součástí obytného prostoru. Na stejném principu je řešeno 2. NP, ve kterém se součástí bytového interiéru stává balkón, vytvářející zároveň krytý prostor spodní terasy v 1. NP. Ve 3. NP tuto funkci plní střešní terasa, částečně krytá, doplněná ateliérovým oknem v hlavním obytném prostoru.

Ulice Osinalická

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.