OBYTNÝ SOUBOR NA ČERVENÉM VRCHU

Studie 01/2004

Popis projektu

Cílem řešení bylo zpracovat ideovou urbanisticko-architektonickou studii bytové zástavby na na okraji zastavěného území Prahy 6. Zpracovaná studie sloužila jako podklad pro žádost o změnu funkčního využití Územního plánu hl. m. Prahy schváleného v roce 1999. Studie měla ověřit možnost výstavby obytného souboru rezidenčního bydlení v předmětné lokalitě. Studie byla ve dvou variantách o zhruba stejné kapacitě ploch hlavní funkce. V jedné variantě je území řešeno kompaktním zastavovacím systémem tvořeným „řetízkovou“ liniovou zástavbou po obvodu řešeného území s prostorovou dominantou v jihovýchodní části území. Druhá varianta řeší zástavbu systémem řady „viladomů“ umístěných na společném suterénu s garážovými stáními a nebytovými prostory. V závislosti na variantě má obytný soubor kapacitu zhruba 115 – 135 bytů různých kategorií.

Sídliště Červený vrch / ulice Arabská, Praha 6

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.