PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ - LIBEŇSKÝ PŘÍSTAV

Studie 04/2003

Popis projektu

Protipovodňová opatření na ochranu HL. Města Prahy Architektonické řešení a koordinace projektu Etapa 0003 - Karlín - Liběň, část 31 - Libeňské přístavy. Technické řešení a systém ochrany byl po po povdoních v roce 2002 navržen firmou AQUTIS a.s. Brno. V prostoru Libeňských doků v úseku od Libeňského mostu až po svahy Thomayerových se nachází opatření skládající se protipovodňových zdí a konstukcí pro instalaci mobilního hrazení. Bazény Libeňských přístavů jsou uzavřeny stavbou čerpací stanice a vakové hradící konstrukce, které tvoří systém ochrany i v případě vzedmutí hladiny Rokytky. Konstrukce protipovdňových zdí je ukončena ve skalnatém svahu Thomyerových sadů. Z hlediska širších vztahů plní stavba i funkci cyklostezky propojující pravobřežní trasu. Kancelář A+R SYSTEM v té době zpracovatel a koordinátor projektu k DUR „Libeňské doky“ se stala v této fázi zpracovatelem architektonického návrhu řešení zmiňovaných staveb. Během následujících stupňů projektové přípravy a realizace došlo z různých důvodů k mnoha úpravám, které změnily ráz narhované stavby. Investor: HL. M. Praha, OMI MHMP.

Libeňský přístav

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.