DŮM NA PALMOVCE

REALIZACE 2008

Popis projektu

Navržený dům představuje typický příklad dostavby proluky ve stabilizované blokové zástavbě vnitřního města. Tato část Libně tzn. oblast mezi ul. Na Žertvách a Sokolovskou byla založena na přelomu století a postupně byla stavebně doplňována v průběhu první republiky. Směrem do vnitrobloku je hloubka novostavby limitována stávajícím sousedním objektem č.p. 879. Také výška nového objektu respektuje hladinu meziválečné výstavby v bezprostředním okolí pozemku. Funkční náplň vyplývá z charakteru lokality. Jedná se o území centra městské části Praha 8, v bezprostředním kontaktu se stanicí metra Palmovka. Pro centrální části města je charakteristická vyšší zátěž životního prostředí. Lokalita je značně zatížena hlukem z dopravy (tramvaj, autobusové nádraží), což prakticky vylučuje bytovou funkci. Rovněž orientace pozemku a dimenze vnitrobloku nejsou vhodné pro bytovou výstavbu. Nový objekt je proto určen pro obchodní a administrativní využití, včetně potřebného zázemí a ploch pro odstav vozidel. Navrhovaný dům má dvě podzemní a osm nadzemních podlaží. Osmé ustupující podlaží má navíc v obloukové konstrukci střechy vloženou galerii. Suterénní podlaží jsou určena k odstavování vozidel (celkem 28 stání), dále jsou zde strojovny vzduchotechniky a odpadové hospodářství. K obsluze parkingů slouží garážový výtah přístupný průjezdem v č.p. 886 v ulici Novákových. Přízemí i první patro bude sloužit obchodní vybavenosti, zbývající podlaží jsou určena pro administrativní účely. Poslední podlaží je atypicky řešeno. Část plochy zabírá technické vybavení budovy, ostatní prostory jsou vhodné pro velkoplošnou kancelář, atelier, zasedací místnosti apod. Z přilehlé terasy je vyhlídka na panorama Petřína a Hradčan.

Ulice Na Žertvách č.p. 2196 / 34

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.