DŮM V PODOLÍ

REALIZACE 1995

Popis projektu

Dům byl postaven na pozemku č. parc. 490, k.ú. Podolí, při ulici Nad Ostrovem.Navržený bytový dům je v nadzemní části čtyřpodlažní, pod úrovní ulice jsou navíc dvě podzemní podlaží. Celkový objem je 8.484 m3 což představuje 2.643 m2 (2225 m2 čisté) podlažní plochy. Přízemí a první suteren jsou využity pro nebytové účely. Celková podlažní plocha nebytových provozů je 811 m2 (čistá 693 m2), obestavěný prostor 2.530 m3. Ve třech bytových patrech je celkem 8 bytů různých velikostí s vyšším plošným standartem. Celková podlažní plocha obytné části je 1.173 m2 (čistá 966 m2), obestavěný prostor 3.519 m3. II. suteren je využit pro parking o kapacitě potřebné pro celý objekt. Celková plocha parkingu je 658 m2 (čistá 566 m2),obestavěný prostor 1.645m3, obestavený prostor základových konstrukcí je cca 790 m2. Na zbývajicí části parcely, včetně střechy parkingu, je navržena zahrada doplněná bazénem. Snahou autorů bylo vytvořit klasický činžovní dům s nebytovou podnoží, několika bytovými patry a zajištěným parkováním vozidel. Tedy městský dům jaké se u nás kdysi stavěly. Architektonické řešení je do značné míry podmíněno složitými podmínkami staveniště tzn. nepravidelným tvarem parcely a směrem do zeleně vnitrobloku její nevýhodnou severozápadní orientací. Navíc jihovýchodní orientace do ulice Nad Ostrovem je znehodnocena kontaktem s protějším převýšeným obytným domem č.p.791. Ve směru jihozápadním lze na volných parcelách předpokládat další zástavbu, proto se dům i přes nepříliš výhodnou orientaci obytných místností obrací především do vnitrobloku. Horní obytná podlaží nabízejí kromě toho atraktivní vyhlídku do vltavské kotliny.

Ulice Nad ostrovem 7, Praha 4

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.